Zdrowy Białystok

Poniedziałek, 22 04 20:22

Ostatnia modyfikacja:poniedziałek, 22 04 2019

Posłuchaj, bo to ważne

modelowanie0618Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego mylone są często z wadą słuchu. To błąd. U osób z tą przypadłością słyszenie nie jest zaburzone i czułość słuchowa jest prawidłowa. Czym zatem są? Wyjaśniamy.
- Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego dotyczą centralnej, nerwowej części układu słuchowego i objawiają się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych - wyjaśnia Magdalena Małyska, logopeda i protetyk słuchu z gabinetu protetyki słuchu Modelowanie Słuchu - Aparaty Słuchowe w Białymstoku. - Powodują one, że pacjenci mają trudności m.in. z rozumieniem mowy - szczególnie w hałaśliwym otoczeniu, kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową oraz problemy z lokalizacją źródła dźwięku. U małych dzieci zaburzenia te mogą być przyczyną nieprawidłowego rozwoju języka, a następnie trudności w szkole, problemów m.in. z czytaniem, formułowaniem dłuższych form wypowiedzi oraz z zapamiętywaniem usłyszanych informacji.
Jedną z nowych, łatwo dostępnych metod terapii, mającą zastosowanie u pacjentów z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego, którym towarzyszą inne zaburzenia, jest Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS).
- Programy zastosowane w SPPS opracowane zostały dla pacjentów wykazujących trudności w przetwarzaniu słuchowym, współwystępującymi z następującymi trudnościami: opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, trudnościami w koncentracji uwagi, trudnościami w czytaniu i pisaniu, jąkaniem, zaburzeniami głosu. Wykorzystywane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu płaszczyznach, stymulując kilka funkcji jednocześnie. Podczas tej terapii angażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz pobudzana jest ich integracja i koordynacja - mówi Magdalena Małyska.
Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych, daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.
- Terapia prowadzona jest za pomocą zestawu, w skład którego wchodzą: iPad, słuchawki na przewodnictwo powietrzne i kostne z wbudowanym mikrofonem oraz przystawka SPPS, w której zastosowano szereg modyfikacji dźwięku - m.in.: filtracje różnego typu (w tym tzw. filtrację fonetyczną), separację drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany w natężeniu i czasie trwania dźwięku - dodaje protetyk słuchu z gabinetu protetyki słuchu Modelowanie Słuchu - Aparaty Słuchowe.
Terapia SPPS składa się z trzech poziomów. W przypadku braku poprawy wyników pacjenta, każdy z nich może zostać powtórzony. Jeden poziom terapii trwa pięć lub piętnaście dni. Układ oddziaływań terapeutycznych składa się z trzech części: słuchania przetworzonego materiału dźwiękowego przez przystawkę SPPS, relaksacji oraz gier multimedialnych i psychoedukacyjnych wykonywanych na iPadzie.
- Terapię SPPS pacjent może odbywać w placówce terapeutycznej lub w domu. Dzięki zdalnej formie terapii wykorzystującej najnowocześniejsze rozwiązania telemedyczne, pacjenci nie są narażeni na koszty związane z codziennym dojeżdżaniem na kilkugodzinne zajęcia terapeutyczne do oddalonego od miejsca zamieszkania specjalistycznego ośrodka – mówi Magdalena Małyska.
MB

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Posłuchaj, bo to ważne