Zdrowy Białystok

Piątek, 24 05 13:50

Ostatnia modyfikacja:piątek, 24 05 2019

Czy jesteś gotowy na naszą pomoc?

mdcare2019Indywidualne podejście do pacjenta. Kompleksowo dobrane formy terapii. Wykwalifikowany zespół specjalistów z NZOZ MD Care oferuje terapię leczenia uzależnień oraz psychoterapię zaburzeń nerwicowych w ramach umowy z NFZ.
Zaburzenia nerwicowe oraz uzależnienia należą do tzw. chorób cywilizacyjnych. Jest to różnorodna grupa chorób wynikająca z rozwoju cywilizacji i odpowiedzialna za ponad 80% ogółu zgonów. Z danych epidemiologicznych wynika, że rocznie około 38% mieszkańców Europy cierpi na różne zaburzenia psychiczne. Jeśli chodzi o nasz region, szacunkowe dane mówią, że ponad 25% osób pracujących narażonych jest na wystąpienie zaburzeń nerwicowych. Z kolei czynne uzależnienie od alkoholu wykazuje 2% populacji, pijący szkodliwie to 5-7%, a około 8% populacji to osoby żyjące w otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu. Coraz większym problemem stają się także tzw. uzależnienia behawioralne. Już teraz mówimy, że 19,1% naszego społeczeństwa jest uzależniona od pracy a 36,2% jest zagrożona tym uzależnieniem. 5,3% populacji uzależniona jest od hazardu, 1,8% od internetu, a 4,1% ma problemy z kontrolą nad zakupami. Rosnącym problemem jest również nadużywanie leków przeciwbólowych, nasennych, uspakajających i psychostymulujących.
Wychodząc naprzeciw tym problemom NZOZ MD Care od stycznia 2019 r., w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferuje pacjentom pomoc w ramach:
- Dziennego Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu,
- Dziennego Oddziału terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- Dziennego Oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych,
- Całodobowego Oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych.
Oddział terapii uzależnień oferuje pomoc uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, internetu, seksu. Na odział przyjmowane są osoby w dobrym i stabilnym stanie somatycznym. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają co najmniej pięć godzin dziennie. Istnieje również możliwość całodobowego pobytu pacjenta w ramach usługi hotelowej. Program zajęć obejmuje terapię grupową, indywidualną, psychoedukację, techniki treningowe, relaksacyjne oraz radzenia sobie ze stresem. Wsparcie i leczenie mogą uzyskać również osoby współuzależnione i rodziny pacjentów. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: specjaliści psychiatrii, specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholog.
Oddział leczenia nerwic skierowany jest do osób będących w kryzysie, mających trudności w radzeniu sobie ze stresem, przeżywających problemy emocjonalne i cierpiących z powodu różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych (lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych), pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń seksualnych. Podstawą oddziaływań terapeutycznych jest psychoterapia grupowa realizowana w formie sesji dyskusyjnych, psychoedukacji, psychorysunku, wizualizacji, elementów psychodramy, technik treningowych i relaksacyjnych. Pacjenci mają również możliwość korzystania z sesji indywidualnych i specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają co najmniej pięć godzin dziennie z możliwością pobytu całodobowego lub codziennego powrotu do domu. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą psychoterapeuci, psycholodzy, specjaliści psychiatrii.
Przyjęcie na każdy z oddziałów odbywa się na podstawie skierowania i konsultacji diagnostyczno-kwalifikacyjnej.
NZOZ MD Care znajduje się w malowniczym sercu Podlasia w miejscowości Dworaki Staśki (k. Sokół). Usytuowane jest w otoczeniu drzew i zieleni, co sprzyja procesowi zdrowienia, a także pozwala na urozmaicenie wolnego czasu chwilami spędzanymi na powietrzu. Przestrzeń placówki została zaprojektowana tak, by poruszanie się w niej i poza nią nie było kłopotliwe dla osób z różnymi dysfunkcjami.
Oprac. MB, Fot. MD Care

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Czy jesteś gotowy na naszą pomoc?