Zdrowy Białystok

Wtorek, 28 01 11:10

Ostatnia modyfikacja:wtorek, 28 01 2020

Każdy czas jest dobry na podjęcie leczenia

MD Care0619Indywidualne podejście do pacjenta. Kompleksowość leczenia. Integralność form terapii. Wykwalifikowany zespół specjalistów. Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych NZOZ MD Care oferuje terapię uzależnień oraz psychoterapię zaburzeń nerwicowych w ramach umowy z NFZ.
Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych jest jednostką organizacyjną NZOZ MD Care stworzoną w celu pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia zdrowia psychicznego. Z dala od zgiełku miasta, w zacisznym miejscu malowniczego Podlasia, stworzono miejsce, w którym zespół profesjonalistów z medycyny somatycznej, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, terapii uzależnień i seksuologii pomaga uporać się z trudnościami związanymi ze stresem, pod postacią somatyczną, zaburzeniami nerwicowymi i seksualnymi oraz z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, hazardu, internetu, i in.
Psychoterapia jest przyczynową metodą leczenia różnego rodzaju problemów o podłożu emocjonalnym oraz podstawową formą leczenia uzależnień. J. Norcross definiuje psychoterapię jako „świadome i zamierzone zastosowanie metod klinicznych i interpersonalnych zabiegów, wywodzących się ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, właściwości poznawczych, emocji i/lub innych osobistych charakterystyk na takie, które wydają się uczestnikom tego procesu pożądane”.
Proces leczenia psychoterapeutycznego prowadzony jest przez psychoterapeutę posiadającego specjalistyczne kwalifikacje. Istnieje kilka podejść teoretycznych i form psychoterapii. Jedną z nich jest integracyjna psychoterapia grupowa łącząca techniki wybranych nurtów psychoterapii. Pozwala ona na skuteczne leczenie uzależnień i zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, również tych o wieloczynnikowej etiologii.
Pomoc psychoterapeutyczna centrum adresowana jest do osób mających trudności w radzeniu sobie ze stresem, „nerwowością”, obniżonym nastrojem, lękiem lub napadami paniki, utratą zainteresowań, męczliwością, trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami snu. Wsparcie i leczenie mogą też uzyskać osoby doświadczające niskiego poczucia własnej wartości, niezdecydowania, bezradności, uczucia życiowego zagubienia, braku motywacji i braku sensu życia, czy pesymistycznego widzenia przyszłości. Ważnym obszarem pracy mogą być trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia seksualne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, myśli i czynności natrętne oraz inne indywidualne problemy zgłaszane przez pacjenta.
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych oferuje bezpłatną pomoc pacjentom w ramach:
- Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.
Pacjenci Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych mogą również otrzymać pomoc i wsparcie świadczone przez specjalistów w ramach usług komercyjnych: Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Detoksykacji Uzależnień.
Podstawową formą oddziaływań terapeutycznych na oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych jest intensywna psychoterapia grupowa, realizowana w formie sesji dyskusyjnych, psychoedukacji, psychorysunku, elementów psychodramy, technik treningowych i relaksacyjnych. Pacjenci mają możliwość korzystania z sesji psychoterapii indywidualnej i specjalistycznej opieki psychiatrycznej, co oznacza, że w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, proces leczenia może być wspomagany farmakoterapią. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, co najmniej pięć godzin dziennie, z możliwością pobytu całodobowego lub codziennego powrotu do domu. Leczenie trwa od 12 do 26 tygodni.
Oddziały terapii uzależnień oferują pomoc uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, hazardu, zakupów, komputera, internetu, gier, pornografii, seksu. Na odziały przyjmowane są osoby w dobrym i stabilnym stanie somatycznym. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia uzależnień integrująca klasyczną terapię uzależnień, psychoterapię grupową i indywidualną, psychoedukację, techniki hipnotyczne, medytację mindfulness, treningi relaksacyjne. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają co najmniej pięć godzin dziennie. Istnieje również możliwość wcześniejszej detoksykacji i całodobowego pobytu pacjenta w ramach usługi hotelowej. Wsparcie i leczenie mogą uzyskać również osoby współuzależnione i rodziny pacjentów.
Przyjęcie na każdy z oddziałów odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, po wcześniejszej konsultacji diagnostyczno-kwalifikacyjnej. Podstawą podjęcia leczenia jest decyzja pacjenta o chęci zmiany dotychczasowego funkcjonowania i poprawy jakości życia.
Oprac. MB, Fot. MD Care

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Każdy czas jest dobry na podjęcie leczenia