Zdrowy Białystok

Poniedziałek, 06 07 15:12

Ostatnia modyfikacja:poniedziałek, 6 07 2020

Eskulap - lider w ochronie zdrowia

eskulap0919Z dr n. med. Grzegorzem Kucharewiczem, prezesem Zarządu Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy Eskulap w Białymstoku rozmawia Eugeniusz Jarosik.
Eugeniusz Jarosik: Zarządza Pan LSSP Eskulap, największą niepubliczną placówką służby zdrowia w województwie podlaskim. To spore wyzwanie.
Grzegorz Kucharewicz: Eskulap to znana marka na Podlasiu – znak jakości i nowoczesności w obszarze opieki zdrowotnej. Nasza spółdzielnia już od 1965 r. prowadzi działalność na białostockim rynku usług medycznych. Z myślą o pacjentach, chcąc zapewnić najwyższy poziom opieki zdrowotnej, stale się rozwijamy, poszerzamy ofertę oraz rozbudowujemy zaplecze techniczne, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-diagnostyczną. Dużą wagę przykładamy do informatyzacji. Chcemy umożliwić naszym pacjentom internetową rejestrację oraz zaoferować możliwość elektronicznego dostępu do wyników badań laboratoryjnych. Mam świadomość, że nieustannie musimy wzmacniać naszą przewagę konkurencyjną. Niezwykle ważne jest też zbudowanie i utrzymanie dobrego wizerunku, dzięki czemu wzrasta zaufanie do naszej Spółdzielni, jest ona łatwiej rozpoznawalna. Dobry wizerunek zapewnia też trwałą identyfikację jej pacjentów. Placówki ochrony zdrowia pozyskują ich ze względu na określoną przewagę nad konkurentami, którą nie sposób jest uzyskać wyłącznie dzięki oferowanym usługom medycznym. Decydującym argumentem wyboru może stać się przyzwyczajenie i lojalność pacjentów, gwarantowane przez pozytywny obraz placówki ochrony zdrowia w ich świadomości.
EJ: Eskulap to przede wszystkim zespół lekarzy o wysokich kwalifikacjach i doświadczonych pracowników.
GK: Zatrudniamy ponad 240 lekarzy - profesorów, doktorów, kierowników klinik, ordynatorów, specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym, którzy współpracują z innymi pracownikami Spółdzielni, w tym technikami obsługującymi nowoczesne urządzenia diagnostyczne. Nasze skierowania honorowane są we wszystkich szpitalach. Pacjentom wystawiamy zwolnienia lekarskie, a leki wypisywane przez naszych lekarzy są refundowane ze środków publicznych.
EJ: Zaplecze techniczne Eskulapa jest stale poszerzane o zaawansowaną pod względem technologicznym aparaturę badawczo-diagnostyczną. Te inwestycje są niezbędne zarówno z uwagi na dobro pacjenta, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii w medycynie.
GK: Współczesna medycyna nie istnieje bez diagnostyki obrazowej, dlatego specjaliści przyjmujący pacjentów w poradniach naszej Spółdzielni dysponują wysokiej jakości aparatami ultrasonograficznymi marki Samsung (HS40 i HS60) i Toshiba, umożliwiającymi nie tylko precyzyjną diagnostykę, ale także śledzenie zmian chorobowych i efektów leczenia. Nowoczesne urządzenia wyposażone są w wielofunkcyjne głowice i oprogramowanie pozwalające zdecydowanie poszerzyć granice diagnostyki. Nowy sprzęt USG wykorzystywany jest w Eskulapie między innymi w diagnostyce ginekologicznej, urologicznej, neurologicznej i kardiologicznej, w tym echokardiograficznej (pełny pakiet pomiarów kardiologicznych). Warto podkreślić, że w efektywnej diagnostyce ważne są nie tylko badania obrazowe i wysokiej klasy, corocznie certyfikowane w naszych poradniach aparaty USG, ale także doświadczenie lekarza i rozmowa z pacjentem, zebranie odpowiedniego wywiadu. Ta praktyka bardzo pomaga w podjęciu decyzji, na jaki rodzaj badań obrazowych powinno się skierować pacjenta.
EJ: Mammografia i badanie ultrasonograficzne wykorzystywane są w diagnostyce raka piersi. Eskulap uczestniczy w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
GK: Z bezpłatnych badań mammograficznych w Eskulapie mogą skorzystać kobiety między 50. a 69. rokiem życia, którym w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie robiono mammografii w ramach badań przesiewowych. Warto skorzystać z tej możliwości, pamiętając, że wczesne wykrycie zmian chorobowych znacznie zwiększa szanse na wyleczenie. Lęk przed chorobą nowotworową często powoduje, że kobiety nie chcą zgłosić się na mammografię. To poważny błąd, który może opóźnić rozpoznanie choroby i jej leczenie. A mammografia pozwala na rozpoznanie tzw. zmiany bezobjawowej. Czułość tej metody w diagnozowaniu choroby nowotworowej oceniana jest na 80-95%, a jej zastosowanie pozwala obniżyć śmiertelność kobiet z powodu raka piersi o 25-30%.
EJ: Oferta Eskulapa skierowana do kobiet jest znacznie szersza.
GK: Zapraszamy na badania ginekologiczne. Należy podkreślić, że nowotwory narządów rodnych we wczesnych stadiach przebiegają bezobjawowo, dlatego tak ważna jest profilaktyka – zarówno ta pierwotna, jak i wtórna, czyli wykonanie co roku badania ginekologicznego, cytologii, usg narządu rodnego, a w razie potrzeby kolonoskopii i markerów nowotworowych. Oferta naszej Spółdzielni umożliwia także prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej. Na miejscu można wykonać wszystkie niezbędne badania laboratoryjne i obrazowe, w tym usg prenatalne według najnowszych standardów.
EJ: Niedawno poradnia okulistyczna została wyposażona w innowacyjny system OCT – tomograf optyczny SOCT Copernicus REVO N, umożliwiający precyzyjną diagnostykę chorób oczu.
GK: Dzięki tej technologii można też śledzić zmiany chorobowe i efekty leczenia zaleconego przez specjalistów. Istotnym elementem tego systemu jest moduł OCT (koherentna tomografia dna oka), który służy do obrazowania struktur siatkówki, moduł przedniego odcinka Anterior oraz moduły jaskrowe. Kompleksowe narzędzia diagnostyczne, takie jak analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS czy analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych.
EJ: Ważny obszar działalności Spółdzielni to współpraca z firmami.
GK: Z firmami zawieramy umowy zapewniające kompleksową obsługę medyczną wszystkich pracowników. Wystawiamy świadectwa zdrowotne zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy oraz wykonujemy szczepienia ochronne, również na terenie zakładu pracy. Eskulap przeprowadza też badania zlecone dla towarzystw ubezpieczeniowych.
EJ: Dziękuję za rozmowę.

Fot. Marek Socha

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Eskulap - lider w ochronie zdrowia