Zdrowy Białystok

Piątek, 14 06 18:25

Ostatnia modyfikacja:piątek, 14 06 2024

RODO - Klauzula informacyjna

RODO - Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Skryba spółka jawna Barbara Klem Andrzej Niczyporuk ul. Bema 11, 15-369 Białystok, NIP 5423007905, Regon 200112313, KRS 0000541639. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych będziesz mógł się z nami skontaktować za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu siedziby administratora.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawienia oferty i innych informacji handlowych dotyczących własnych produktów i usług (podstawą prawną przetwarzania będzie zazwyczaj Twoja zgoda art. 6 ust. 1 a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO; podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie lub w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO); wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. takich jak obowiązki podatkowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO; realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia oferty czy też zawarcia umowy.

Podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu Umowy lub świadczą na naszą rzecz usługi podwykonawstwa, techniczne, organizacyjne (np. usługi IT), usługi prawne.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez czas określony we właściwych przepisach, które nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe. Jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu na który wyraziłeś zgodę lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.

Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci   prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziesz mógł skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,.

            W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Kontakt Uncategorised RODO - Klauzula informacyjna