Zdrowy Białystok

Poniedziałek, 22 04 20:26

Ostatnia modyfikacja:poniedziałek, 22 04 2019

Zacznij od lekkiej

O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba nikogo przekonywać. Sprzyja on także kształtowaniu tzw. profilu mistrza – cech pomagających osiągnąć sukces w życiu. Jednak z jego uprawianiem nie zawsze wiąże się prawidłowe odżywianie. Pod tym względem pozytywnie wyróżnia się ćwicząca młodzież z Regionu Wschodniego. Jak wykazało ogólnopolskie badanie #zacznijodlekkiej, ponad 30% aktywnych fizycznie nastolatków z tej części kraju je przynajmniej 3 porcje warzyw dziennie. Lepszy wynik (34%) osiągnęła tylko ćwicząca młodzież z południowego zachodu Polski.
Badaniem #zacznijodlekkiej objęto 1014 nastolatków – dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat z wszystkich regionów kraju. 507 z nich uczestniczyło w programie Lekkoatletyka dla każdego (LDK). Druga połowa to młodzież niebiorąca w nim udziału. Wśród nich znalazły się także osoby ze wschodu Polski. Od czerwca do listopada 2017 r. porównywano je pod kątem: budowy ciała i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Projekt przeprowadzili eksperci z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Nestlé Polska. Na tak wnikliwe badanie pozwoliła im m.in. dokładna wiedza kiedy, jak często i jakie dyscypliny sportowe uprawia młodzież w ramach programu LDK. Wyniki projektu #zacznijodlekkiej mają wartość naukową. Podsumowano je w szczegółowym raporcie.
Parametry fizyczne
Badanie #zacznijodlekkiej potwierdziło, że młodzież regularnie uprawiająca sport charakteryzuje się bardziej prawidłową budową ciała (np. mniejszym obwodem talii czy większym udziałem tkanki mięśniowej w organizmie) niż ich niećwiczący rówieśnicy. Na tym tle zaskakujący jest wynik aktywnych nastolatków z Regionu Wschodniego. To jedyna część kraju, gdzie nie odnotowano pod tym względem istotnych różnic pomiędzy osobami ćwiczącymi i niećwiczącymi. Obie grupy nie różniły się też znacząco sprawnością i wydolnością fizyczną organizmu.
Nawyki żywieniowe
Wbrew powszechnemu przekonaniu, badanie #zacznijodlekkiej wykazało, że uprawianiu sportu nie zawsze towarzyszy prawidłowy sposób odżywiania. Tylko 25% badanych nastolatków spożywa co najmniej 3 porcje warzyw dziennie. Pozytywnie wyróżnia się pod tym względem młodzież objęta LDK z Regionu Wschodniego, wśród której wskaźnik ten wynosił ponad 30%. Jej sukces przyćmiewa nieco fakt, że w porównaniu z innymi ćwiczącymi młodzi ludzie ze wschodu Polski piją najmniej produktów mlecznych. Poza tym, podobnie jak wszyscy badani, spożywają za dużo cukrów prostych.
Kompetencje psycho-społeczne
Otwartość, umiejętność pracy w zespole, wiara we własne możliwości i w realizację zamierzonych celów – to cechy, które pomagają osiągnąć życiowy sukces. Składają się one na tzw. „profil mistrza”. Okazuje się, że regularne uprawianie sportu kształtuje go i wzmacnia. Charakteryzowało się nim 30% wszystkich badanych osób objętych programem LDK (aż o 8,5% więcej niż w grupie niećwiczącej). W przypadku regularnie ćwiczącej młodzieży z omawianego regionu było to nieco ponad 26%.
– Rezultaty badania to kolejny dowód na to, że sport to zdrowie. Cieszy nas też, że aktywny tryb życia wykształca i wzmacnia pożądane cechy charakteru zwiększające szansę na osiągnięcie sukcesu w życiu. Mamy nadzieję, że to zachęci młodych do uprawiania sportu i przekona ich, że lekkoatletyka naprawdę jest dla każdego - mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

O programie Lekkoatletyka dla każdego
Lekkoatletyka dla każdego to program skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowany jest od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz firmę Nestlé Polska, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach LDK młodzież z całej Polski regularnie uprawia różne dyscypliny lekkoatletyczne pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz zdobywa wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania. LDK łączy więc w sobie dwa ważne dla rozwoju młodego organizmu elementy – odpowiednią do wieku dawkę ruchu i zbilansowany sposób odżywiania.

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zacznij od lekkiej